Wotum zaufania i absolutorium przyznane staroście poznańskiemu oraz zarządowi powiatu za rok 2023

Jan Grabkowski, starosta poznański, wraz z zarządem powiatu, otrzymali jednogłośnie wotum zaufania podczas środowej sesji Rady Powiatu Poznańskiego. Radni wyraźnie poparli ich działania, udzielając dodatkowo absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2023. Decyzja ta była podjęta bez żadnych przeciwnych głosów.

Starosta poznański, Jan Grabkowski, po odebraniu wotum zaufania, odnotował że dyskusje na temat budżetu były prowadzone rzeczowo i w atmosferze spokoju – co jest zjawiskiem relatywnie nowym. Wyraził również optymistyczne spojrzenie na nadchodzące lata.

W trakcie debaty radni zaznaczyli, że rok 2023 był wyjątkowo trudny dla samorządów, między innymi przez wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu. Starosta poznański po otrzymaniu absolutorium podkreślił, że mimo braku udziału w dochodach i braku dodatkowych pakietów finansowych, dzięki pracy specjalistów od finansów udało się zrealizować wszystkie zaplanowane cele. Mimo trudności związanych z budżetem w 2023 roku, starosta podkreślił, że zamiast zniechęcania, należy kontynuować realizację zadań dla lokalnej społeczności.