Wzmożone prace drogowe: Rozbudowa obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu

Poniedziałek przyniesie początek znaczących zmian na autostradowej obwodnicy Poznania. Prace budowlane mają na celu dodanie trzeciego pasa ruchu na odcinku między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód. Należy spodziewać się zmienionej organizacji ruchu na tej trasie, związanej z prowadzonymi robotami drogowymi. Początkowy etap prac, według zapowiedzi, ma potrwać mniej więcej dwa miesiące.

Spółka Autostrada Eksploatacja (AWSA) poinformowała w czwartek o planach wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, której realizacja rozpocznie się już w sobotę. Drogowcy wyznaczą specjalne pasy dla pojazdów poruszających się autostradą, oddzielając w ten sposób teren robót od reszty ruchu. Będzie to wymagało instalacji odpowiednich znaków ostrzegawczych oraz znaków nakazu i zakazu, które będą ściśle związane z prowadzonymi pracami.

Planowane prace mają na celu stworzenie dodatkowego, trzeciego pasa ruchu na odcinku autostrady A2 mierzącym około 10 km, pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód. Pierwszy etap prac rozpocznie się w poniedziałek i potrwa około dwa miesiące. Prace będą prowadzone na fragmencie trasy pomiędzy 176. kilometrem, a 180. kilometrem A2, co obejmuje sąsiedztwo Miejsc Obsługi Podróżnych Krzyżowniki i Tulce.