Nauka to podstawa: Największe Warsztaty z Udzielenia Pierwszej Pomocy w Poznaniu

Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi „policyjni KREWniacy” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zorganizowało największy do tej pory cykl warsztatów pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta. Celem spotkań było przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które w przyszłości mogą okazać się kluczowe dla ratowania ludzkiego życia.

12 czerwca obecnego roku, Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto wraz z Policyjnym Klubem Honorowych Dawców Krwi, oraz różnymi służbami mundurowymi i innymi instytucjami z którymi utrzymują relacje partnerskie, zorganizowali kolejną edycję tychże warsztatów profilaktycznych. Głównym celem było propagowanie bezpiecznych zachowań poprzez edukację i poszerzanie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności udzielania pomocy. Wydarzenie skierowane było do mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego, a szczególnie do młodzieży szkolnej. Liczna frekwencja – kilkaset osób – pokazała, że takie przedsięwzięcie jest niezmiernie potrzebne i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Warsztaty miały na celu przekazanie młodym ludziom kluczowej wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Chodziło między innymi o poznanie algorytmów działań pomocowych w przypadku wypadków drogowych oraz o zdobycie kompetencji szybkiego i skutecznego reagowania na różne sytuacje kryzysowe. W trakcie warsztatów, ratownicy medyczni podkreślali znaczenie pierwszej pomocy i promowali odpowiednie postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Od godziny 8:00 do 13:00 na terenie parkingu Szpitala Wielospecjalistycznego im. J. Strusia przy ulicy Szwajcarskiej 3 znajdował się specjalistyczny ambulans służący do pobierania krwi. Zbiórka tego cennego surowca miała na celu pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W ciągu kilku godzin aż 30 osób oddało swoją krew. Na każdym stanowisku, gdzie prowadzono pobieranie krwi, panował ruch. Efektem końcowym akcji było zgromadzenie ponad 13 litrów tego życiodajnego płynu.