Volkswagen Poznań ogłasza 2. edycję konkursu "Niebieskie granty" dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski

Wszystkie organizacje pozarządowe, które mają siedzibę w Wielkopolsce, posiadają obecnie możliwość aplikowania o dofinansowanie w drugim naborze „Niebieskich grantów”, zorganizowanym przez Volkswagen Poznań. Na ten cel przeznaczona jest łączna pula w wysokości 180 tysięcy złotych. Nabór grantów skoncentrowany jest na wspieraniu inicjatyw, których celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz integracja społeczności lokalnej.

Producenci samochodów z Volkswagen Poznań podali we wtorek, że tegoroczny fundusz konkursowy „Niebieskie Granty” zapewni sfinansowanie sześciu unikalnych projektów. Każdy z tych projektów może liczyć na finansowanie w zakresie od 10 tysięcy złotych do nawet 30 tysięcy złotych. Ostateczna kwota dofinansowania każdego projektu zostanie ustalona indywidualnie, na podstawie oceny jego wartości przez jury konkursu.

Organizacje mogące ubiegać się o wsparcie to te zarejestrowane na terenie regionu Wielkopolska. Dodatkowo, projekty, które mają szanse na uzyskanie dofinansowania, muszą być realizowane na obszarach sąsiadujących z lokalizacjami zakładów Volkswagen Poznań. Te obszary to poznańska dzielnica Wilda, osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole w Poznaniu, gmina Swarzędz oraz powiat wrzesiński.