Czy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie znajdzie środki na strategiczną inwestycję dotyczącą spalania biomasy?

Miejscowy dostawca energii cieplnej z Leszna, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, jest aktualnie w poszukiwaniu funduszy do sfinansowania kluczowego dla siebie projektu inwestycyjnego. Właśnie przystąpili do realizacji planów budowy nowoczesnej instalacji, która pozwoli im na spalanie biomasy w postaci zrębków drzewnych.

W minionym okresie przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie finansowe od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna kwota środków wyniosła 94 miliony złotych, a przyznano je w formie dotacji bezzwrotnej oraz kredytu o niskim oprocentowaniu.

Proces przetargowy na budowę instalacji przyciągnął trzy firmy, które wyraziły gotowość do podjęcia się tego zadania. Niestety, najkorzystniejsza cenowo oferta przewyższa uzyskane przez spółkę dofinansowanie aż o 28 milionów złotych. Jak przyznaje Bartosz Rzeźniczak, prezes przedsiębiorstwa, finanse spółki nie pozwalają na pokrycie tej różnicy.

Konieczność znalezienia dodatkowych środków na realizację inwestycji stawia przedsiębiorstwo przed dużym wyzwaniem. Jednym z pomysłów jest skierowanie kolejnego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu zwiększenia kwoty dofinansowania. Jeśli podejście to okaże się niewystarczające, zastanawiają się nad innymi formami wsparcia. Rozważają proszenie o pomoc miasta Leszna, które jest właścicielem spółki, lub zaciągnięcie komercyjnego kredytu.

Realizacja projektu przyniesie korzyści zarówno dla firmy, jak i dla środowiska. Dzięki nowej instalacji, przedsiębiorstwo będzie mogło zmniejszyć emisję CO2 nawet o połowę. To z kolei przełoży się na oszczędności wynikające z mniejszej konieczności zakupu pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. Szacuje się, że rocznie może to dać Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej oszczędności rzędu 8 milionów złotych.