Koniec dużych dotacji w programie KAWKA BIS w Poznaniu: Zmniejszenie dofinansowania do ogrzewania

Do końca bieżącego miesiąca, mieszkańcy Poznania mają możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kawka Bis. Wnioski te powinny być skierowane do Wydziału Klimatu i Środowiska działającego przy Urzędzie Miasta Poznania.

Zgodnie z regulaminem programu, wysokość przyznanej dotacji zależy od typu wybranego źródła ciepła, mogąc oscylować nawet do sumy 40 tysięcy złotych. Niestety przyszłość przyniesie stopniowe obniżanie stawek dostępnych w programie Kawka Bis. Powodem tego jest dążenie urzędników do jak najszybszego procesu wymiany tzw. kopciuchów.

W ramach programu dofinansowanie mogą uzyskać nie tylko pojedynczy mieszkańcy, ale także wspólnoty mieszkaniowe oraz firmy. Kluczowy dla decyzji o przyznaniu środków jest moment złożenia wniosku – obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Od początku tego roku, Urząd Miasta Poznania przygotował umowy o wartości bliskiej 7 milionom złotych. Jednocześnie, pulę przeznaczoną na ten cel w bieżącym roku budżetowym, stanowi suma 16 milionów złotych.