Renowacja ulicy Reymonta w Poznaniu – kolejny etap prac remontowych w toku

W Poznaniu na ulicy Reymonta kontynuowane są prace remontowe, które mają na celu podniesienie standardu nawierzchni drogi. Dotychczasowe prace koncentrowały się na usuwaniu starej nawierzchni poprzez frezowanie oraz demontaż zniszczonych krawężników. W najbliższym czasie przewidziane jest rozpoczęcie następnej fazy prac, która będzie polegać na układaniu nowych warstw jezdni.

Prace renowacyjne odbywają się na odcinku od ronda Jeziorańskiego do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego. To jest kontynuacja projektu, który rozpoczął się w ubiegłym roku kiedy to zaktualizowano odcinek drogi pomiędzy ulicami Wyspiańskiego a Chociszewskiego, po stronie zachodniej. Dzięki tym interwencjom, mieszkańcy będą mieli do dyspozycji lepsze i bezpieczniejsze warunki podróżowania.

Koszt całkowity remontu ulicy Reymonta jest szacowany na około 760 tysięcy złotych. Przewidywany czas zakończenia prac to około dwa tygodnie, jednak ten termin może ulec zmianie, jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą.