Radni w Poznaniu pragną wprowadzenia reform na miejskich rynkach

Podczas najnowszej sesji, radni z Koalicji Obywatelskiej przegłosowali uchwałę zobowiązującą prezydenta do podjęcia działań mających na celu ratowanie lokalnych rynków. Zgłosił to Marek Sternalski z Koalicji Obywatelskiej, który podkreślił, że reformy powinny skupić się na przyciągnięciu lokalnych producentów żywności oraz zwiększeniu liczby nabywców.

Zdaniem Sternalskiego, zarządzanie rynkami nie powinno pozostać w gestii miejskiego przedsiębiorstwa. Nowa jednostka prawna, która przejęłaby kontrolę nad rynkami, mogłaby skutecznie współpracować z lokalnymi producentami, pozyskiwać fundusze i prowadzić rozmowy z instytucjami dysponującymi środkami na promocję regionalnego rolnictwa.

Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania, zapewniał, że już prowadzone są prace nad reformą rynków. W jego opinii, obecny model zarządzania jest niewydolny. Niemniej jednak, Lewica nie poparła stanowiska Koalicji Obywatelskiej. Tomasz Lewandowski, lider partii, wyraził swoje niezgadzanie się z twierdzeniem, że najważniejszym problemem jest obecna forma prawna regulująca funkcjonowanie rynków.

Wspomniane zmiany zostały przegłosowane, jako że Koalicja Obywatelska posiada niezależną większość głosów w radzie miejskiej w Poznaniu. Członkowie PIS i Polski 2050 wstrzymali się od głosowania. Nie jest jeszcze wiadomo, kiedy wprowadzone zostaną proponowane reformy. Solarski zapewnił, że urzędowe Biuro Nadzoru Właścicielskiego ma wkrótce przedstawić prezydentowi koncepcję zmian.