Ruszył poznański konkurs na działania na rzecz rodzin

20 października wystartował konkurs, w którym można uzyskać 2,5 tysiąca złotych na rzecz akcji dla rodzin. Zgłoszenia są przyjmowane od fundacji i dowolnych grup pomysłowych poznaniaków.

Wsparcie dla rodzin

Przede wszystkim udział w konkursie mogą brać organizacje pozarządowe jak i minimum trzyosobowe grupy poznaniaków. Do konkursu można zgłaszać propozycje projektów, które nawiązuje do działania na rzecz rodzicielstwa. Na przykład spędzania wspólnego czasu w gronie rodzinnym oraz ochrony praw dziecka. Co istotne grupy nieformalne powinny występować pod patronatem organizacji pozarządowej.

Jakiego typu projekty mogą brać udział w konkursie?

Wszystkie projekty, które nawiązują do działań na rzecz dzieci i całych rodzin. Mogą to być przykładowo warsztaty dla dzieci i rodziców, spotkania z ciekawymi osobami, wydarzenia sportowe, spotkania integracyjne, koncerty, wystawy i wiele innych. Przede wszystkim projekty powinny integrować i aktywizować rodziny.

Zgłaszane projekty powinny kończyć się w połowie grudnia. Czas ich organizacji nie powinien być krótszy niż 14 dni.

Na każdy projekt miasto przeznaczyło budżet w wysokości 2,5 tysięcy złotych, a wszystkie projekty powinny zamknąć się w kwocie 150 tysięcy złotych.