Pomoc seniorom

Babcie i dziadkowie często potrzebują różnego rodzaju wsparcia. Można powiedzieć, że chodzi o wsparcie na poziomie rodziny, jak i miasta. W Poznaniu jest to doskonale rozumiane – możemy mówić o mieście, które jest przyjazne seniorom.

Nie tylko słowa

Jeżeli ktoś sądzi, że to tylko słowa, jest tylko jedno wyjście – zapoznanie się z pakietem Viva Senior. Pakiet ten można określić zbiorem bezpłatnych usług dla starszych poznaniaków i poznanianek. Oczywiście bardzo ważne jest też to, żebyśmy mogli mówić o sporym zainteresowaniu (zainteresowanie usługami jest na satysfakcjonującym poziomie).

Weźmy sobie za przykład choćby skorzystanie z taksówki – seniorzy mają darmowe przejazdy i co najważniejsze, chętnie to wykorzystują. Zresztą wystarczy odnieść się do danych za 2020 rok – był to rok, w którym taksówkarze odbyli ponad 5,5 tysiąca kursów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, nie pozostaje nic innego jak samodzielne zapoznanie się ze szczegółami. Gdyby coś okazało się niejasne, trzeba jak najszybciej pytać. Seniorzy muszą zdawać sobie sprawę z możliwości, jakie zapewnia miasto.

Informacje z Poznania dostępne są także tutaj.