Walka z klubami erotycznymi!

Kluby erotyczne oferują rozrywkę, która cieszy się niesłabnącą popularnością. Niemniej jednak mowa o rozrywce, która ma swoich przeciwników (co zrozumiałe). Co więcej, możemy mówić o ludziach zasiadających w Radzie Miasta.

Co się dzieje?

Wszystko wskazuje na to, że szykują się zmiany – Rada Miasta poparła (i to jednogłośnie) wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej parku kulturowego na terenie Starego Miasta.

O szczegółach można mówić długo, także teraz skoncentrujemy się na tym, co najistotniejsze – chodzi o zakaz działalności usługowej mającej charakter erotyczny. Oczywiście zakaz tyczy się Starego Miasta. Możemy też usłyszeć o tym, że ostatnia uchwała nie przedstawiała się idealnie. Błędy przełożyły się na konieczność doprecyzowania pewnych kwestii, jak i rozszerzenia niektórych zapisów. Wypada też odnotować, że zmiany mają dwa cele – chodzi o poprawę estetyki Starego Miasta i właśnie lepsze egzekwowanie przepisów.

Warto także mieć na uwadze, że Poznań podążył śladami Krakowa i Wrocławia. Istotne jest też to, że możemy mówić o opinii sądów, zgodnie z którą nie występuje naruszenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Krótko mówiąc, nic nie stoi na przeszkodzie, aby funkcjonować poza granicami parku kulturowego.

Wiadomości z Poznania możesz znaleźć również tutaj.