Powstanie park kieszonkowy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu przekazał mieszkańcom ulicy Inflackiej i Rzeczańskiej świetną wiadomość. Zdecydowano bowiem o zagospodarowaniu nieużytków, które znajdują się u zbiegu ulic. Co ciekawe, nie zostaną one przekształcone w nieruchomości czy parking. Na ich miejscu powstanie tzw. park kieszonkowy.

Jak podano do informacji: „Na niewielkiej powierzchni planowana jest m.in. mała retencja, łąka kwietna i nowe drzewa. Najciekawsze jest to, że bazą dla parku będzie istniejąca roślinność, która rozwijała się na m.in. pozostałościach budowlanych. Po prostu zajęła teren między osiedlami. Nie będzie likwidowana – jako przyroda ruderalna, powstała na gruzach, została ujęta w projekcie parku kieszonkowego, który ma powstać na osiedlu Żegrze”.

Projekt parku ma zająć ok. 1152 metry sześcienne. Znajdzie się jednak na nim mnóstwo drzew, krzewów i kwiatów, które uszanują już rosnącą roślinność. Znajdzie się również miejsce na niewielki zbiornik retencyjny i domek dla owadów. Takie wykorzystanie zieleni z pewnością spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców i być może będzie początkiem wielu takich miejsc.