Stypendia dla sportowców z Poznania

Wnioski o stypendium są właśnie przyjmowane. Kandydaci mogą zgłaszać poznańskie związki i związki kultury fizycznej, a także inne wydziały szkolenia sportowego. Nagroda przyznawana jest najlepszym sportowcom w kategorii młodzieżowej od stycznia do grudnia 2022 roku. Muszą oni być członkami klubów sportowych, stowarzyszeń lub fundacji z siedzibą w Poznaniu oraz posiadać dokumenty uprawniające do udziału w zawodach.

Zawodnicy starający się o stypendia muszą spełnić następujące warunki:

w konkurencjach olimpijskich zająć miejsce od I do VIII na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, w Mistrzostwach Świata lub Europy, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 6 państw w danej konkurencji, przy czym nie mniej niż:

  • 8 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym,
  • 6 drużyn, osad, sztafet, par, załóg we współzawodnictwie zespołowym,
  • zdobyć medal Mistrzostw Polski.

Stypendium może zostać przyznane także:

  • zawodnikom dyscyplin olimpijskich – w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
  • zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy;
  • zawodnikom uprawiającym sport osób z niepełnosprawnościami, osiągającym w nim wybitne wyniki.

Zarówno w przypadku Nagrody, jak i Stypendium Miasta Poznania zgłoszenia można składać do skrzynki podawczej w Biurze Podawczym urzędu miasta lub wysyłać na adres: Wydział Sportu, Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań. Termin upływa 15 maja.