Rozwój poznańskiego toru regatowego nad Maltą w planach miasta

W Poznaniu lokalni politycy z partii Prawo i Sprawiedliwość oraz działacze sportowi zaapelowali o podjęcie działań mających na celu rozbudowę toru regatowego nad Maltą i pozyskanie niezbędnych środków finansowych do realizacji tego przedsięwzięcia. Władze miasta zapewniają, że prace mające na celu opracowanie koncepcji rozbudowy toru są obecnie w trakcie realizacji. Ponadto, istnieje już gotowy projekt modernizacji i rozbudowy hangarów, które pełnią funkcję zaplecza dla kajakarzy i wioślarzy.

W związku z planowaną rozbudową toru regatowego, przewiduje się poszerzenie jeziora Malta, co spowoduje powiększenie dostępnej przestrzeni wodnej prowadzącej od hangarów do linii startu. Intencją jest także stworzenie drogi rowerowej wzdłuż północnego brzegu jeziora, która miałaby być oddzielona od ścieżki dla pieszych. Taki zabieg poprawiłby bezpieczeństwo osób poruszających się w tym rejonie oraz zapewnił lepsze warunki treningowe dla sportowców korzystających z infrastruktury wokół jeziora.

Rozbudowa toru regatowego obejmuje nie tylko samego toru, ale także inwestycje w zaplecze sportowe, czyli hangary dla kajakarzy i wioślarzy. Apel o realizację tego projektu wyszło od działaczy sportowych z Poznania oraz przedstawicieli lokalnych władz związanych z partią Prawo i Sprawiedliwość.