Limity na używanie papieru toaletowego w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu

W Polskim Teatrze Tańca, mającym swoją siedzibę w Poznaniu, podjęto decyzję o ograniczeniu ilości dostępnego papieru toaletowego dla pracowników. Zgodnie z tą regułą, każda osoba ma prawo do jednej rolki tego produktu higienicznego na tydzień. Taką informację przekazano załodze teatru za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Wiadomość o nowych zasadach w teatrze została udostępniona publicznie przez Poznaniatora na Facebooku. W komunikacie wysłanym do pracowników, wyjaśniono przyczyny wprowadzenia takiego rozwiązania.

Motywem do wprowadzenia limitu jednej rolki papieru toaletowego na osobę na tydzień były obserwacje dotyczące nadmiernej i nieuzasadnionej konsumpcji tego artykułu higienicznego. Nieproporcjonalne zużycie papieru toaletowego zostało zauważone na wszystkich piętrach budynku teatru. Mimo wcześniejszych sygnałów dotyczących potrzeby racjonalnego korzystania z dostępnych produktów higienicznych, pracownicy nie zastosowali się do tych zaleceń.

Z powodu tej sytuacji, zarząd teatru postanowił skontrolować dystrybucję papieru toaletowego. Od następnego dnia, pracownicy będą musieli zgłaszać się do osób odpowiedzialnych za sprzątanie, które wydają każdemu uprawnione ilości artykułów higienicznych.