Od zwalczania chaosu reklamowego do kontrowersji: Powrót uchwały krajobrazowej w Poznaniu

Po intensywnej i pełnej napięć dyskusji, radni z Poznania powtórnie przegłosowali tzw. uchwałę krajobrazową. Przedmiot tej uchwały, która ma na celu regulację i uporządkowanie zastanego bałaganu reklamowego w mieście, nadal budzi wiele kontrowersji i wywołuje mnóstwo zastrzeżeń.

Zjawisko uchwały krajobrazowej nie jest nowe dla radnych Poznania, ponieważ głosowanie nad nią miało miejsce w tym roku już dwukrotnie. Poprzednie prawo, które miało zastosowanie na obszarze miasta Poznań, zostało anulowane przez wojewodę wielkopolskiego. Zamiast angażować się w długotrwałe i niepewne procesy sądowe, władze miasta zdecydowały się uwzględnić uwagi wyrażone przez wojewodę i wprowadzić odpowiednie zmiany do uchwały.