Przemiana Międzynarodowych Targów Poznańskich: z „betonowej dżungli” w „zieloną rzekę”

Podjęto działania mające na celu wprowadzenie roślinności na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, zamieniając dotychczas dominujący beton i asfalt w bujne, zielone przestrzenie. Początkowo stworzono miejski park kieszonkowy, a obecnie planuje się realizację kolejnych projektów zieleni miejskiej. Istnieje nawet marzenie o stworzeniu tak zwanej „zielonej rzeki”.

Zamysł „zielonej rzeki” zakłada stworzenie pasma zielonych obszarów wraz ze ścieżką rowerową rozciągającą się wzdłuż Poznań Congress Center i placu Powszechnej Wystawy Krajowej, a także między pawilonami 1 i 2.

Taki układ pozwoli na przechodzenie lub przejeżdżanie rowerem przez teren targów, od ulicy Śniadeckich do ulicy Głogowskiej, będąc otoczonym przez roślinność. Dotychczas ten obszar był głównie pokryty kostką brukową, a często także zajmowany przez zaparkowane tam pojazdy. W ramach tych zmian, przewiduje się utworzenie aż 3300 metrów kwadratowych powierzchni biologicznie czynnej, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do dotychczasowego stanu.