Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zdobywcą prestiżowej akredytacji Engaged University

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaszczytnie zapisuje się w historii jako pierwsza polska uczelnia medyczna, która zdobyła akredytację Engaged University. Ta prestiżowa certyfikacja jest przyznawana przez międzynarodową organizację Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU). Tym samym, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego dołączył do elitarnej listy trzech uczelni w naszym kraju, które mogą poszczycić się tym wyjątkowym wyróżnieniem.

Akredytacja ACEEU (Acreditation for Entrepreneurial and Engaged Universitas) jest uznawana przez przedstawicieli środowiska akademickiego jako jedyny kompleksowy system akredytacji międzynarodowej skupiający się na zaangażowaniu i przedsiębiorczości uniwersytetów. Prof. Michał Nowicki, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, podkreśla, że otrzymanie takiej akredytacji to powód do dumy dla całej społeczności akademickiej oraz władz uczelni. Jest to bowiem wyraz uznania dla podejmowanych działań, które mają na celu wywarcie pozytywnego wpływu na społeczeństwo.