635 kandydatów pozostało bez miejsca w szkołach średnich w Poznaniu

Informacje opublikowane przez miasto Poznań pokazują, że 635 kandydatów nie znalazło miejsca w żadnej z poznańskich szkół średnich. Mimo to, nadal jest dostępnych ponad 700 miejsc w tutejszych placówkach. Od tego momentu, decyzja o przyjęciu ucznia leży już jednak w gestii dyrektora danej szkoły.

Grupa 635 uczniów, to osoby które nie wyraziły chęci kontynuowania nauki w wybranej wcześniej placówce, jak również ci, którzy nie zakwalifikowali się do szkoły ani w I ani II turze rekrutacji. Dla tych osób nadal jest dostępnych ponad 700 miejsc w poznańskich szkołach.

Urzędnicy miasta Poznań informują: „Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły, powinni dostarczyć wniosek oraz oryginały dokumentów do placówki, do której chcieliby uczęszczać”. Dodają także, że obecnie decyzje o przyjęciu uczniów podejmować będą dyrektorzy poszczególnych placówek. Każdy kandydat mieszkańcem Metropolii Poznań, który nie znalazł dla siebie miejsca w wybranej szkole, ma szansę na znalezienie go w jednej z poznańskich szkół ponadpodstawowych.

Szczegóły na temat wolnych miejsc w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia będą dostępne od 11 sierpnia od godziny 15.00 na stronie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, a od 14 sierpnia na oficjalnej stronie miasta poświęconej naborowi.

Dla przypomnienia, na rok szkolny 2023/2024 miasto Poznań planuje utworzenie łącznie 12 207 miejsc – to o blisko 4500 miejsc więcej niż liczba absolwentów poznańskich szkół podstawowych w 2023 roku. Po ujęciu oferty powiatu poznańskiego liczba tych miejsc wzrasta do 14 252 – z czego 7188 stanowią miejsca w liceach ogólnokształcących, 5031 w technikach oraz 2033 w branżowych szkołach I stopnia.