Zaplanowano kontynuację programu dofinansowania kolorowych lamp w Poznaniu

Plan jest taki, że program na rzecz finansowania barwnych lamp, mający na celu dodatkową promocję poznańskiego centrum, które jest obecnie w trakcie remontu, zostanie przedłużony o kolejne lata. W tym roku jedynie czterem firmom udało się spełnić wymagane kryteria i otrzymać przewidziane środki finansowe.

Już teraz wiadomo, że zaplanowano zorganizowanie następnej edycji programu. Możliwość skorzystania z niego ma być w przyszłości dostępna dla większej puli przedsiębiorców. Katarzyna Parysek-Kasprzyk, pracująca w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, poinformowała o planach wprowadzenia zmian w formule programu.

Zwrócono jednak uwagę, że firmy muszą brać pod uwagę ograniczenia, które wynikają z uchwały krajobrazowej oraz przepisów Parku Kulturowego obowiązujących w rejonie Starego Rynku. Na projekty neonów miało także wpływ kryterium jakim był limit dofinansowania. Maksymalna kwota, jaką można było otrzymać w ramach dofinansowania to 16 tysięcy złotych. To właśnie z tego powodu dofinansowane lampy nie mogły być zbyt duże.

Podczas pierwszej edycji programu, którą można uznać za pilotażową, fundusze otrzymały dwa punkty usługowe oraz Fundacja Barak Kultury i Stowarzyszenie Plac Wolności.