II Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej #GWiOP2023 nadchodzi

Nie jest tajemnicą, że II Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej #GWiOP2023 jest tuż za rogiem. Planowany w dniach od 6 do 8 września 2023 roku, goszczeni będziemy w historycznym obiekcie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany w Krakowie. Wydarzenie to przyciągnie ekspertów oraz naukowców, którzy będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami i debatować na temat aktualnej sytuacji i perspektyw polskiego sektora gospodarki wodnej i zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Podczas trzydniowego kongresu delegaci będą miały możliwość uczestniczenia w szeregu wykładów, panelach dyskusyjnych, warsztatach praktycznych oraz ekspozycji branżowej. To wydarzenie służy jako platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uznawane autorytety naukowe, doświadczonymi wykonawcami i producentami oraz inwestorami otwartymi na współpracę. Poza technicznymi sesjami merytorycznymi organizatorzy zaplanowali również czas i miejsce na nieformalne dyskusje oraz nawiązanie relacji biznesowych.

Jedną z sesji technicznych „Modele oraz strategie zarządzania infrastrukturą wód opadowych i roztopowych” poprowadzi Wojciech Ługowski. Specjalista ds. eksploatacji systemów kanalizacji deszczowej Aquanet Retencja Sp. z o.o. w Poznaniu, który od wielu lat zajmuje się obsługą sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, codzienną eksploatacją sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz działaniami promocyjnymi związanymi z infrastrukturą zielono-niebieską.