Kontrole sanitarne w Wielkopolsce również w dni wolne

Inspektorzy Sanepidu z Wielkopolski nie odpoczywają nawet w dni wolne od pracy, prowadząc intensywne kontrole obiektów związanych z produkcją i dystrybucją żywności. Celem tych działań jest szczególne monitorowanie miejsc turystycznych i wypoczynkowych, jak również tras turystycznych, gdzie tego typu obiekty są licznie reprezentowane.

Od rozpoczęcia sezonu letniego do końca lipca na terenie całego województwa przeprowadzono aż 660 kontroli, które zaowocowały nałożeniem 86 mandatów karnych. Łączna suma zasądzonych kar wynosiła imponujące 22.850 złotych. Zauważone podczas kontroli nieprawidłowości skutkowały również wszczęciem 117 postępowań administracyjnych. Wśród nich znalazło się 19 postępowań dotyczących decyzji nakazujących naprawienie stwierdzonych uchybień oraz aż 98 postępowań związanych z wydaniem decyzji opłatowych na skutek wykrytych nieprawidłowości.

Sanepid podkreśla, że jednym z głównych celów prowadzenia kontroli sanitarnych, również w dni wolne, jest zmiana mentalności osób odpowiedzialnych za utrzymanie higieny w tego typu obiektach. Chodzi przede wszystkim o rozbicie mitu o bezkarności związanej z brakiem nadzoru sanitarnego w czasie weekendów czy świąt. Potwierdza to również historia – liczba wykrytych nieprawidłowości podczas weekendowych kontroli przeprowadzanych w latach poprzednich na terenie Wielkopolski jest alarmująca.