Inwestycje w poznańskie szpitale uniwersyteckie – Ministerstwo Zdrowia przeznacza ponad 6,5 mln zł

Minister zdrowia, Katarzyna Sójka, w dniu 11 września, przekazała symboliczny czek na sumę przekraczającą 6,5 mln zł dwóm szpitalom należącym do Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Fundusze te mają zostać przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu radiologicznego.

Wyjątkowe wsparcie finansowe, którego kwota przekracza 6,587 mln zł, trafi do dwóch placówek medycznych w Poznaniu. Jak wyjaśniła minister Sójka, Szpital Uniwersytecki im. K. Jonschera otrzyma ponad 3 mln zł na modernizacje związane z działem radiologii, co obejmuje zakup aparatu RTG. Drugi szpital – Uniwersytecki Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Heliodora Święcickiego – będzie mógł za około 3 mln zł zainwestować w stacjonarny sprzęt RTG i USG.

Podczas swojego wystąpienia, Katarzyna Sójka podkreśliła, że kiedy partia PiS przejmowała rządy w 2015 roku, wydatki na ochronę zdrowia w Polsce przekraczały 70 mld złotych.