Plakaty wyborcze dominują krajobraz Poznania pomimo obowiązującej uchwały krajobrazowej

Poznań, podobnie jak wiele innych miast, zarówno dużych, jak i małych, jest nafaszerowany plakatami wyborczymi, co jest zwyczajowym zjawiskiem w okresie kampanii wyborczej. Chociaż uchwała krajobrazowa wprowadziła pewne ograniczenia w zakresie rozmieszczania reklam w przestrzeni publicznej, w przypadku Poznania nie obejmuje ona plakatów wyborczych.

W Poznaniu przyjęto uchwałę krajobrazową, która zaczęła obowiązywać 5 sierpnia. Ten dokument wprowadza szereg zasad dotyczących umieszczania różnego rodzaju reklam oraz nośników reklamowych na terenie miasta. Niemniej jednak, w ramach hierarchii przepisów prawa, kodeks wyborczy ma wyższy status niż uchwała krajobrazowa. To oznacza, że ta ostatnia nie ma mocy prawnej do zakazania lub ograniczania rozmieszczania plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.

Kodeks wyborczy dokładnie określa zasady dotyczące rozmieszczania plakatów promujących kandydatów i propagujących hasła wyborcze na terenie publicznym. Plakaty te można umieścić na ścianach budynków, słupach oświetleniowych czy płotach, ale tylko po uzyskaniu zgody zarządcy danego obiektu. Kodeks wyborczy zobowiązuje również komitety wyborcze do usunięcia plakatów w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.