Spotkanie ekspertów finansów na ogólnopolskiej konferencji w CEUE

W połowie września 2023 roku, dokładniej 14 i 15, odbyło się w CEUE ważne wydarzenie dla środowiska finansowego – Konferencja Katedr Finansów. Głównym tematem przewodnim była rola finansów w obliczu wyzwań stawianych przez Nową Gospodarkę. Spotkanie przyciągnęło reprezentantów świata akademickiego z całego kraju, a liczba uczestniczących uczelni wyższych wyniosła 33.

Konferencja miała charakter hybrydowy, co pozwoliło na udział zarówno osobom obecnym fizycznie, jak i online. Łącznie, zarejestrowało się ponad 230 uczestników. Większość z nich, bo aż ponad 200, zdecydowała się na udział stacjonarny. Podczas konferencji zostało przedstawionych blisko 160 referatów, które następnie podzielono tematycznie na 28 sesji moderowanych równolegle. Wśród nich znalazły się dwie sesje przeznaczone dla pracowników naukowych posiadających co najwyżej stopień doktora. Były one częścią konkursu Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości na najlepszą prezentację.

Podczas sesji równoległych, uczestnicy mieli możliwość prezentowania wyników swoich badań w różnych obszarach finansów. Zakres tematyczny był szeroki – od wyzwań współczesnych finansów, poprzez bankowość centralną, komercyjną i spółdzielczą, po bezpieczeństwo sektora bankowego i innowacje w bankowości. Poruszano też kwestie finansów samorządowych, rynków finansowych z różnych perspektyw, finansów przedsiębiorstw, podatków związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, technologii finansowych FinTech czy finansów zrównoważonych (ESG). Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.