Poznańska inicjatywa mieszkaniowa: Społeczna Agencja Najmu

W Poznaniu, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) wraz z samorządem miasta rozpoczynają nowy program związany z mieszkalnictwem. Oparte na atrakcyjnych finansowo i bezpiecznych warunkach, Społeczna Agencja Najmu (SAN) ma za zadanie pomoc mieszkańcom Poznania w znalezieniu lokum. Program przewiduje, że aż 100 rodzin będzie mogło skorzystać z nowych mieszkań.

ZKZL będzie zarządzał Społeczną Agencją Najmu w Poznaniu na rzecz samorządu. Oferta SAN jest skierowana do tzw. grupy osób znajdujących się w luce dochodowej, która generuje zarobki zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale jednocześnie za niskie, aby móc pozwolić sobie na kupno mieszkania z kredytu czy wynajem na warunkach komercyjnych na otwartym rynku.

Jednym z głównych celów SAN jest działanie jako mediator pomiędzy właścicielami nieruchomości do wynajęcia a osobami, dla których okoliczności życiowe lub poziom dochodu stanowią przeszkodę do wynajęcia mieszkania na normalnych warunkach rynkowych.