Rozpoczyna się odnowa ulic Poznańskiej i Piłsudskiego

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podjął działania na terenie dróg wojewódzkich numer 160, które przebiegają przez ulice Poznańską i Piłsudskiego. W tym przedsięwzięciu, oprócz Zarządu, swoje siły inwestycyjne dołożył również samorząd gminy.

Wyjaśniając znaczenie tej drogi dla lokalnej społeczności, burmistrz Międzychodu, Krzysztof Wolny, zwraca uwagę na jej kluczową rolę. Ulica Poznańska pełni funkcję głównej arterii komunikacyjnej przecinającej gminę Międzychód, obsługując zarówno ruch lokalny, jak i tranzytowy. Jej codzienny ruch jest obciążony ogromną liczbą pojazdów osobowych i ciężarowych. Jednakże, obecny stan drogi nie jest dostosowany do tak wysokiego tonażu, gdyż pierwotnie nie przewidywano, że będzie obsługiwać tak duże samochody.

Zaprojektowane prace mają na celu zwiększenie nośności drogi oraz poprawienie jej przejezdności. Ponadto planuje się pogłębienie parkingów położonych wzdłuż tej ulicy. Obecnie bowiem, parkujące tam pojazdy częściowo wystają na jezdnię, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Krzysztof Wolny podkreśla, że droga nie była odnawiana od wielu lat.

Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 5 listopada. Do tego czasu mieszkańcy oraz kierowcy korzystający z tej drogi muszą jednak liczyć się z możliwością utrudnień w ruchu.