Zwiększenie liczby połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej od 2024 roku

Samorządy współfinansujące Poznańską Kolej Metropolitalną (PKM) zgodziły się na zwiększenie liczby krótkodystansowych połączeń na terenie Wielkopolski. Nowe umowy, które zapewnią dodatkowe kursy pociągów, zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Zdecydowanie najwięcej korzyści z tych zmian odniosą mieszkańcy korzystający z trasy Poznań-Opalenica-Nowy Tomyśl.

Porozumienie podpisane 11 września przewiduje jednak nie tylko dodatkowe połączenia na wspomnianej linii, ale również między Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim, Kościanem, Pobiedziskami, Rogoźnem, Szamotułami, Środą Wielkopolską oraz Wrześnią.

Koncepcja ta to efekt starania samorządów metropolii poznańskiej i okolicznych powiatów o bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej. Zmierzają one do zagęszczenia siatki połączeń PKM, co ma na celu ułatwienie mieszkańcom codziennego dojazdu do pracy, szkoły czy na zakupy.

Głównym sponsorem tej inicjatywy jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, który pełni rolę największego płatnika. Współpraca tych podmiotów z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu podróżowania mieszkańców regionu.