Bp Grzegorz Balcerek i Bp Semko Koroza współprzewodniczą nabożeństwu w ramach XXI Ekumenicznego Święta Biblii

18 października, kościół pod wezwaniem św. Marcina w Poznaniu stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia. Biskup pomocniczy Poznania, Grzegorz Balcerek, oraz zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, biskup Semko Koroza, razem przewodniczyli nabożeństwu słowa. Ta ceremonia była centralnym punktem XXI Ekumenicznego Święta Biblii, które miało swój unikalny motyw przewodni oparty na cytacie z Księgi Rodzaju: „Tyś Bóg, który mnie widzi”.

Superintendent Sławomir Radoszyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego rozpoczynając nabożeństwo, podkreślił znaczenie słów biblijnej Hagar. Zaznaczył ich moc w kontekście doświadczeń i świadectwa wiary, które są zakorzenione głęboko w codziennym życiu. Przybliżył jak te słowa odnoszą się do wszystkich aspektów naszego bytu – wezwań, trudności i radości. Wyjaśnił również jak te biblijne słowa stają się źródłem nadziei dla świata dotkniętego wojnami, katastrofami naturalnymi, niewiernością i nierównością.