Ćwiczenia przeciwpożarowe nad jeziorem w Niepruszewie

21 października tego roku, brzeg jeziora w Niepruszewie stał się areną ćwiczeń jednostek ochrony przeciwpożarowej. Celem tych manewrów było zapewnienie efektywnego dostarczania wody na duże odległości, co jest niezbędne do ugaszenia ewentualnego pożaru torfowiska.

Podstawowym obowiązkiem strażaków z Plutonu „POZNAŃ II” Kompanii Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego w trakcie tych ćwiczeń było stworzenie punktu czerpania wody (PCW), a także budowa magistrali wodnej o długości 1200 metrów, zakończonej buforem wodnym. Bufor ten był wykorzystujący zbiornik o pełnej pojemności 13 m3. Kluczowym założeniem tych ćwiczeń była możliwość utrzymania ciągłego zaopatrzenia w wodę, gwarantujące jednoczesne podawanie sześciu skutecznych prądów wodnych.

Określony cel ćwiczeń został pomyślnie osiągnięty, a zasób zdobytej teoretycznej i praktycznej wiedzy na pewno przyczyni się do większej efektywności podczas przyszłych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Oprócz głównego celu, którym było doskonalenie umiejętności związanych z dostarczaniem wody na duże odległości i budową punktów czerpania wody, uczestnicy ćwiczeń mieli również okazję przypomnieć sobie o fundamentalnych zasadach BHP obowiązujących podczas tego typu działań. Ponadto, omówiono podstawy organizacji łączności na terenie akcji za pomocą radioprzemiennika.

W ćwiczeniach brały udział takie jednostki jak: JRG-2 Poznań, JRG-4 Poznań, JRG-9 Poznań, OSP Strykowo, OSP Zakrzewo, OSP Kamionki, OSP Tarnowo Podgórne, OSP Luboń oraz OSP Niepruszewo.