Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu z wręczeniem tytułu doktora honoris causa

Dzień dzisiejszy był wyjątkowy dla środowiska akademickiego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nadszedł bowiem czas na uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dodatkowym punktem programu było wręczenie prestiżowego tytułu doktora honoris causa – tym razem uhonorowany został Wojciech Pawłowski.

Tradycyjnie już, uczelniana inauguracja jest nieodłącznie powiązana z muzycznym koncertem otwarcia. Tegoroczne rozpoczęcie miało miejsce punktualnie o godzinie 18:00. Wśród wykonawców znalazł się finalista Konkursu Chopinowskiego, Jacek Kortus, który swoim występem zachwycił zgromadzoną publiczność.

Akademia Muzyczna w Poznaniu jest instytucją o długiej i wpływowej historii – jej działalność zapoczątkowano już w 1920 roku. Obecnie na siedmiu różnych kierunkach uczelnia prowadzi edukacyjne ścieżki dla ponad 700 studentów. Nauka odbywa się w ramach licznych instytutów, takich jak dyrygentura, wokalistyka czy instrumentalistyka, które dostarczają studentom niezbędnego wiedzy i umiejętności.

Studenci uczenia mają także wiele możliwości do zdobywania doświadczeń praktycznych. Wielu z nich korzysta z okazji do występów, między innymi podczas koncertów organizowanych w uczelnianej Auli Nova.