Kończą się plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Według informacji uzyskanych od członków koalicji rządzącej, plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) mogą zostać porzucone. Niemniej jednak, rządowi politycy poważnie rozważają kontynuowanie jednej z najważniejszych części tej inwestycji, czyli budowy linii kolejowej dużych prędkości „Igrek”, która ma prowadzić z Wrocławia i Poznania do Łodzi i Warszawy. Koncepcja szybkiej kolei zdobyła szerokie poparcie zarówno wśród ekspertów, jak i polityków – są oni zgodni co do jej strategicznego znaczenia. Zgodnie z pierwotnymi planami, podroż z Wrocławia do Warszawy miałaby trwać jedynie godzinę i 45 minut.

Projekt CPK przewidywał również budowę szeregu tzw. kolejowych szprych, a najważniejszym elementem tego programu miała być trasa kolejowa łącząca Wrocław i Poznań przez Kalisz z Łodzią i Warszawą. Pojęcie to nie jest nowe – zostało ono zaproponowane jeszcze za czasów koalicji rządzącej PO-PSL. Inspirację czerpano z praktyk krajów takich jak Francja i Niemcy, gdzie od wielu lat sukcesywnie rozbudowuje się sieć szybkich połączeń kolejowych.

Warto dodać, że linia KDP z Wrocławia do Warszawy już dwukrotnie została uwzględniona na liście sieci transeuropejskich przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Lista ta zawierała również linie kolejową z Wrocławia przez Świdnicę i Wałbrzych do Pragi, której celem jest połączenie polskich linii kolejowych z europejskim systemem szybkich kolei.