Misterne sekrety podziemnych tuneli Poznania

Niezbyt znana jest informacja, że bezpośrednio pod poznańskim Wzgórzem Przemysła rozpościerają się tajemnicze tunele. Ich historia sięga czasów II wojny światowej, kiedy to pełniły rolę schronów przeciwlotniczych. Obecnie te podziemne korytarze są zamknięte i nikomu nie udostępniane do zwiedzania, a jedynym śladem ich istnienia są skromne drzwi prowadzące do ich wnętrza. Posiadamy jednak unikalne fotografie z ich wnętrza!

Rozciągające się pod Wzgórzem Przemysła na Starym Mieście tunele, wykute jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, przez cały czas konfliktu stanowiły schrony przeciwlotnicze. Po jego zakończeniu nadal pełniły swoją funkcję, tym razem jako schrony Obrony Cywilnej, lecz obecnie są one niedostępne.

Podziemne korytarze zostały pierwotnie zaprojektowane jako wojskowy obiekt defensywny, mający służyć przede wszystkim jako miejsce bezpiecznego dowodzenia obroną przeciwlotniczą miasta w przypadku nadejścia wojny. Podczas ostatniej fazy konfliktu stały się one schronieniem dla niemieckich mieszkańców okolicznych kamienic w trakcie alianckich bombardowań Poznania. Po II wojnie światowej, schrony zostały przejęte przez wojsko i dostęp do nich można było uzyskać wyłącznie przez pomieszczenia sąsiedniego budynku, w którym dziś mieści się Poczta Polska (wcześniej Telekomunikacja Polska S.A.). Od tego momentu tunele nie były wykorzystywane do żadnych innych celów.