Planowane inwestycje w infrastrukturę sportową Poznania

Władze Poznania złożyły wnioski do Programu Olimpia, mając na celu uzyskanie funduszy na budowę lekkich hal sportowych przy placówkach edukacyjnych. Są to Zespół Szkół nr 8 oraz dwa licea – „siódemka” i „dziewiątka”. Młodzież w tych szkołach będzie miała możliwość korzystania z nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej.

Program Olimpia, na którego ramy oparto wnioski, ma na celu przyznanie środków finansowych na tworzenie boisk wielofunkcyjnych wraz z ich zadaszeniem. Jest to element obchodów stulecia pierwszych występów polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich.

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, podkreślił znaczenie takich działań. Wskazał na niezbędność korzystania z możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, które choć nie są w stanie pokryć wszystkich wydatków, stanowią istotne wsparcie dla miasta. Szczególną radość budzi fakt, że dzięki tym działaniom szkoły w Poznaniu będą mogły wesprzeć rozwój swojego potencjału sportowego, oferując uczniom lepsze warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Wnioski dotyczące Zespołu Szkół nr 8 oraz VII Liceum Ogólnokształcącego znalazły się na listach opublikowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co do IX LO na Winogradach, wniosek o dofinansowanie został złożony podczas ostatniego naboru do programu, który zakończył się 22 września.