Przebieg remontu Starego Rynku w Poznaniu – aktualny stan wykonania prac

W stołecznej metropolii Wielkopolski, Poznaniu, proces odnowy historycznego centrum miasta, Starego Rynku, jest w pełnym rozkwicie. Pomimo zapowiadanej daty zakończenia prac na 20 listopada, budowa nadal trwa, a powierzchnia wyłożona nową kostką stale rośnie. Przyjrzyjmy się bliżej aktualnej sytuacji i estetyce serca Poznania za sprawą najnowszych zdjęć. Jakie wrażenia wywołuje u was obecny widok?

Remont Starego Rynku w Poznaniu to jeden z kluczowych elementów Projektu Centrum, który rozpoczął się w 2017 roku. Pierwotnie, urzędnicy miejski gwarantowali finalizację prac do końca 2020 roku. Niestety z czasem termin ten ulegał wielokrotnym modyfikacjom – najpierw przesunięto go na 2022 rok, następnie zaś na 2023 rok. Zgodnie z planami zarządu miasta, odtworzenie Starego Rynku miało zostać sfinalizowane 20 listopada – jak się okazało, nie spełniono tego założenia.

Jacek Jaśkowiak, burmistrz miasta bronił się przed krytyką, twierdząc, że to jego zastępcy byli autorami tych optymistycznych przewidywań. Sam od początku mówił o końcu roku jako o realnej dacie zakończenia prac. Wyraził również przekonanie, że do tego czasu uda się zrealizować wszystkie zaplanowane elementy – całość płaskiej nawierzchni wraz z systemem oświetleniowym i dojściami do Starego Rynku.