Rozważania radnego Krzysztofa Rosenkiewicza na temat kontrowersyjnej strategii edukacyjnej

Słowa radnego z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztofa Rosenkiewicza, sugerują, że proces tworzenia dokumentu strategicznego nie jest obligatoryjny. Rosenkiewicz podkreśla, że głównym założeniem proponowanego dokumentu jest przyspieszenie ewolucji szkolnictwa w stronę bardziej awangardowej formy edukacji.

Rosenkiewicz przypomina o wynikach badania przeprowadzonego wśród uczniów, których jednym z najpilniejszych problemów okazał się brak papieru toaletowego. Często ten niezbędny artykuł higieniczny był rozdzielany w ramach systemu deputatowego z szafek szkolnych.

Radny podkreśla, że pomimo tak istotnych problemów, autorzy proponowanej strategii skupiają się na wprowadzaniu haseł promujących równość do szkolnych programów.

Według Rosenkiewicza, kluczowe aspekty edukacji, takie jak budowanie zdrowych relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz przygotowanie pedagogów do prowadzenia zajęć, są uwzględnione w dokumencie tylko częściowo. Radny wskazuje, że pandemia COVID-19 ujawniła braki w kontakcie uczeń-nauczyciel, co przekładało się na problemy z nauką, koncentracją, ale również na kwestie psychologiczne. Rosenkiewicz zauważa, że dokument odnosi się do tych aspektów, jednak nadal promuje postępowe podejście, ignorując podstawowe potrzeby uczniów, takie jak dostęp do papieru toaletowego.

Rosenkiewicz apeluje do rodziców o śledzenie przebiegu dzisiejszych obrad komisji. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 15:00, a dyskusję można obserwować online na stronie Rady Miasta Poznania.