Modernizacja sprzętu medycznego w gostyńskim szpitalu

W ostatnim czasie, szpital w Gostyniu stał się miejscem, gdzie dofinansowano sprzęt medyczny o wartości 5 milionów złotych. Inwestycja ta przyczyniła się do znaczącej poprawy jakości leczenia pacjentów, jak i warunków pracy samych pracowników placówki.

Najnowsze technologie nie tylko zwiększają efektywność działań lekarzy, ale także wpływają na bezpieczeństwo oraz komfort badanych pacjentów. W ramach prowadzonej „ofensywy na rzecz zdrowia”, szpital w Gostyniu nabył nowoczesny tomograf cyfrowy.

W porównaniu do wcześniej używanego modelu, nowy tomograf jest czterokrotnie bardziej wydajny. Wykorzystuje on najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, które połączone z kamerą umożliwiają automatyczne ustawienie pacjenta podczas badania. Koszt nabycia tego urządzenia wyniósł około 3 miliony złotych.

Przed zakupem tomografu, szpital wzbogacił swoje zaplecze o cyfrowy mammograf. Dzięki temu urządzeniu, czas potrzebny na przeprowadzenie jednego badania zmniejszył się z 20 do tylko 3 minut. Ponadto, placówka uzyskała dostęp do cyfrowego aparatu do badań radiologicznych. Umożliwia on skrócenie czasu ekspozycji, co oznacza niższe dawki promieniowania dla pacjentów, a jednocześnie zapewnia wyższą jakość obrazowania.