Nowatorskie mosty Berdychowskie w Poznaniu: Kolejna inwestycja na horyzoncie

Łatwiejszy dostęp między terenami Politechniki Poznańskiej, Maltą, a także południem Ostrowa Tumskiego i Starym Rynkiem stanie się możliwy dzięki realizacji budowy pieszo-rowerowych mostów Berdychowskich. Przedstawiamy wizualizacje tych konstrukcji i podajemy przewidywany czas ich ukończenia.

Inwestycja miejska w Poznaniu, dotycząca konstrukcji dwóch pieszo-rowerowych mostów Berdychowskich, rozpoczęła się pod koniec roku 2023. Budowa ta wykonywana jest przez firmę Budimex S.A., która na wysokości ulicy Berdychowo ma za zadanie postawić dwa symetryczne mosty nad rzekami Wartą (165 metrów) i Cybiną (117 metrów). Oba mosty stanowią jednolite architektonicznie i funkcjonalnie całość.

Według informacji podanych przez Urząd Miasta, planowane ukończenie nowych mostów przypada na rok 2025. Łączny koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ponad 156 mln złotych brutto. Dodatkowo, ze względu na budowę mostów, nastąpi też przebudowa skrzyżowania ulic Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego.