Spalarnia Odpadów Komunalnych w Poznaniu nowym miejscem utylizacji odpadów z Tarnowa Podgórnego

Zgodnie z umową zawartą na początku tego roku między Tarnowem Podgórnym a Miastem Poznań, odpady z terenu naszej gminy będą teraz trafiać do poznańskiej Spalarni Odpadów Komunalnych, której adres to ulica Gdyńska.

Mimo że stawka za usługę utrzymania czystości wynosi 29 złotych od osoby i pozostaje ona niezmieniona, nie jest łatwo utrzymać ten poziom opłat. Istotne jest, aby zrozumieć, że lokalny system gospodarki odpadami musi sam generować środki na swoje funkcjonowanie. To oznacza, że wszelkie koszty związane z jego działalnością muszą być finansowane ze środków pochodzących z opłat wniesionych przez mieszkańców. Regularnie dokonujemy analizy kosztów związanych z zarządzaniem odpadami. Zaniepokojenie budzi fakt, że obserwowaliśmy znaczny wzrost tych kosztów w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przyczyniły się do tego rosnące ceny paliw i energii, a także podniesienie minimalnego wynagrodzenia, co pociągnęło za sobą wzrost płac na innych stanowiskach pracy.

Opłaty za utylizację odpadów w poznańskiej spalarni będą niższe, co pozwoli nam zrekompensować wzrost kosztów systemu zbierania i segregowania odpadów. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać dotychczasowy poziom opłat od mieszkańców. Należy jednak zauważyć, że nasze stawki są i tak niższe od tych obowiązujących w wielu innych gminach. Na przykład w Związku Selekt, gdzie byliśmy członkiem przez kilka lat, stawka wynosi 35 złotych od osoby.