Siedem dni obchodów Dnia Judaizmu w Poznaniu z udziałem metropolity poznańskiego

Od 11 do 18 stycznia, Poznań zanurzył się w uroczystościach celebrujących Dzień Judaizmu. Podczas tych dni, arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odgrywał ważną rolę, prowadząc ceremonie religijne, w tym nabożeństwo biblijne, podczas którego doszło do symbolicznego zapalenia „Menory Dialogu”.

Nieprzypadkowo 17 stycznia jest dniem, kiedy Dzień Judaizmu jest honorowany w całej Polsce. Jednak wydarzenie to ma specjalny wydźwięk w Poznaniu – miasto to obchodziło święto przez cały tydzień, rozpoczynając się od 11 stycznia.

W środku tego tygodnia, arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, czuwał nad nabożeństwem biblijnym. Ważnym punktem tej ceremonii było zapalenie Menory Dialogu.

Menora to siedmioramienny świecznik, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli judaizmu. Menora Dialogu jest utożsamiana z symboliką płonącego krzewu i drzewa dającego życie, symbolizuje światło obecności i łuk przymierza. Jak opisuje ks. Jerzy Stranz, stając przed nią, możemy usłyszeć echo słów skierowanych do Mojżesza na pustyni u stóp góry Horeb: „Zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest świętą ziemią” (Ex 3,5). W tym miejscu – jako chrześcijanie i Żydzi – razem „zasłaniamy twarz” wobec Świętego, Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba. I nasze twarze mogą zapłonąć Bogiem jako prawdziwym źródłem i najgłębszym sensem spotkania, dialogu i wiary.