Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wprowadza nową organizację ruchu na Kampusie Morasko

Według informacji przekazanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 15 stycznia, czyli od kolejnego poniedziałku, Kampus Morasko zyska nową organizację ruchu samochodowego. Udostępnione zmiany mają na celu przeciwdziałanie nielegalnym wyścigom samochodowym, które miały miejsce na terenie kampusu.

W komunikacie wysłanym w ostatni wtorek, uczelnia wyjaśniła, iż począwszy od nadchodzącego poniedziałku, 15 stycznia, parkowanie i wyjazd z obszaru kampusu w godzinach nocnych (między 21.00 a 6.00) będzie dozwolone jedynie dla pojazdów z upoważnieniem wydanym przez UAM. Oprócz tego, swobodnie poruszać się będą mogły tylko pojazdy służb miejskich oraz MPK Poznań.

Zgodnie z informacjami podanymi przez uczelnię, policja ma prawo wystawić mandat za nieprzestrzeganie znaku drogowego B-1, który oznacza zakaz ruchu. Dr Marcin Wysocki, kanclerz UAM, podkreślił, że nowe regulacje dotyczą zarówno wjazdu, jak i parkowania na terenie całego kampusu.