Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej dla wsi w Wielkopolsce: 128 mln euro dla Lokalnych Grup Działania

W ramach inicjatywy wspierającej rozwój terenów wiejskich w regionie Wielkopolski, Unia Europejska przeznaczyła 128 milionów euro na finansowanie działań Lokalnych Grup Działania. Organizacje te, które mogą mieć formę stowarzyszeń czy fundacji, mają za zadanie angażować lokalne społeczności w działania promujące ich region.

Środki pieniężne zostaną wykorzystane na tworzenie lub rozwijanie lokalnych inkubatorów przetwórstwa, a także na rozwój rynków sprzedaży lokalnych produktów lub usług. Jak podkreśla Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa, Lokalne Grupy Działania opracowały strategie, które zostały poddane ocenie przez ekspertów powołanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Obecnie, w nowym okresie programowania unijnego, Wielkopolska może poszczycić się aż 30 Lokalnymi Grupami Działania, które swoim działaniem obejmują praktycznie cały region. Realizują one projekty finansowane ze środków UE przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, a konkretnie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wielkopolska w nowym okresie finansowym UE będzie jednak korzystać nie tylko z tych funduszy – dodaje Grabowski, zaznaczając, że będą one uzupełnione o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna suma przeznaczona dla Lokalnych Grup Działania w Wielkopolsce wynosi 128 mln euro.