Zaproszenie do udziału w konkursie na pozycję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wielkopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, otwierając tym samym konkurs. Czas na dostarczenie ofert zamyka się 7 lutego.

Kandydaturę na rolę wielkopolskiego kuratora oświaty może zgłosić jednostka, która posiada wyższe wykształcenie magisterskie. Ponadto, musi posiadać status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Kolejnym warunkiem jest minimum siedem lat doświadczenia w roli nauczyciela.

Urząd zaznacza, że aplikacje powinny być przekazane w szczelnie zamkniętej kopercie. Na niej powinien znaleźć się napis „Konkurs na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty”. W środku głównej koperty powinna znaleźć się dodatkowo zamknięta koperta z dokumentacją kandydata, oznaczona napisem „Nie otwierać”. Dodatkowo dołączona powinna być koperta zawierająca dane personalne kandydata, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

Oferty można przesłać pocztą albo dostarczyć osobiście do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dokumenty powinny trafić do Biura Organizacyjno-Administracyjnego, które mieści się przy al. Niepodległości 16/18, 61- 713 Poznań – komunikuje urząd.