Zmiany w rozgłośniach Polskiego Radia: 17 regionalnych spółek zostanie zlikwidowanych, konflikt w Radio Poznań

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza, 29 grudnia nastąpiła likwidacja aż 17 regionalnych spółek Polskiego Radia. Wśród nich znalazło się także Radio Poznań, której prezes, Maciej Mazurek, został odwołany. Sam zainteresowany uznaje tę decyzję za sprzeczną z prawem.

Minister Sienkiewicz podjął decyzję o rozwiązaniu spółki i mianowaniu likwidatora zamiast dotychczasowego zarządu, co wywołało sprzeciw ze strony odwołanego prezesa Radio Poznań. Maciej Mazurek wyraził swoje stanowisko w oficjalnym oświadczeniu, twierdząc, że uchwały wprowadzające te zmiany są niezgodne zarówno z obowiązującym prawem, jak i statutem Spółki.

Maciej Mazurek podkreślił również w swoim oświadczeniu, że nie zdecydował się na rezygnację ze stanowiska Prezesa. Twierdzi, że został bezprawnie odwołany z tej funkcji. Zwrócił uwagę, że sprawę planuje skierować do sądu, licząc na potwierdzenie sprzeczności tych decyzji z prawem.

Jednakże, pomimo konfliktu, odwołany prezes Radia Poznań nie skomentował informacji o tym, że księgowi mogą teraz zarządzać stacją. Maciej Mazurek stwierdził, że nie chce ujawniać kuluarowych szczegółów tej sytuacji, argumentując, że nie jest to w interesie innych regionalnych stacji radiowych.