Analiza problemów zgłaszanych służbom miejskim przez mieszkańców w pierwszym miesiącu bieżącego roku

Rozpoczynając nowy rok, służby miejskie były zasypywane licznymi zgłoszeniami od obywateli. Przez cały styczeń wpłynęło do nich dokładnie 6 168 spraw. Zaskakujące może być to, że blisko 60% z nich dotyczyło kwestii niewłaściwego parkowania pojazdów.

Z wyników analizy zgłoszeń wynika, że niepoprawnie zaparkowane samochody stanowiły największy problem dla zgłaszających (3 584 przypadki). Te nieodpowiednio zostawione pojazdy generowały wiele trudności, blokując chodniki i przejścia dla pieszych, a także uszkadzając miejską zieleń swoim niewłaściwym umiejscowieniem.

Choć problem niewłaściwego parkowania przeważał, to jednak mieszkańcy zgłaszali również inne kwestie. Ochrona środowiska okazała się istotna dla wielu z nich – aż 704 sprawy dotyczyły różnych form zanieczyszczenia oraz nieprawidłowego spalania odpadów. Problemami, które również budziły niepokój mieszkańców były zagrożenia dla życia i zdrowia (530 zgłoszeń), problemy ze zwierzętami (333 zgłoszenia) oraz zakłócanie spokoju publicznego (322 zgłoszenia).