Koniec kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu – start naboru na nowych radnych

W Poznaniu kończy się właśnie czwarta kadencja Miejskiej Rady Seniorów. W związku z tym rozpoczął się proces rekrutacji osób, które przejmą pałeczkę i będą dalej dbać o interesy starszych mieszkańców miasta. Osoby te – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – powinny być gotowe do pracy na rzecz poprawy warunków życia seniorów w Poznaniu. Kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury do 21 lutego.

Nabór na nowe osoby do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu rozpoczął się w środę, 31 stycznia. Struktura tej rady obejmuje 15 członków i pełni funkcję konsultacyjną, doradczą oraz inicjującą nowe działania. Oznacza to, że obowiązki radnych obejmują między innymi prezentowanie propozycji działań dla najstarszej grupy mieszkańców Poznania, monitorowanie ich potrzeb oraz wyrażanie opinii i formułowanie postulatów mających na celu rozwijanie działalności skierowanej do seniorów.