Perturbacje na trasie kolejowej Poznań-Wrocław mogą potrwać do 6 marca

Linia kolejowa łącząca Poznań z Wrocławiem jest obecnie poddana zakłóceniom. Przewiduje się, że niektóre pociągi będą odwołane, a problemy komunikacyjne mogą trwać co najmniej do 6 marca.

Począwszy od środy, podróżni korzystający z tras kolejowych między Poznaniem a Wrocławiem mogą odczuwać pewne niedogodności. Szczególnie dotknięty ten problem ma być odcinek między Lesznem a Starym Bojanowem.

Niekorzystne warunki atmosferyczne doprowadziły do podmycia jednego z torów. To spowodowało, że pociągi przemierzające odcinek Leszno-Stare Bojanowo mogą doświadczyć opóźnień w dniu dzisiejszym oraz jutro – podały Koleje Wielkopolskie.

Warto jednak dodać, że problem ten może nie zostać szybko rozwiązany. Możliwe jest, że utrudnienia w ruchu pociągów będą trwały znacznie dłużej niż początkowo zakładano.

Koleje Wielkopolskie kontynuują: „Z powodu zamknięcia toru numer 2 na szlaku Leszno-Stare Bojanowo, które zostało spowodowane osuwaniem się toru w wyniku opadów deszczu trwających od 22 lutego 2024 roku do 6 marca 2024 roku do godziny 24:00, w celu zminimalizowania skutków indywidualnych zostaną odwołane takie pociągi jak – 77764 z planowanym odlotem z Poznania Głównego o godzinie 13:48 oraz 77790 z przewidzianym wyjazdem z Poznania Głównego o godzinie 17:21”.