Poznań konfrontuje się z problemem smogu: Analiza działań i strategii na przyszłość

Podczas niedawnych spotkań Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Poznaniu, podjęto dyskusje na temat problemu smogu i jakości powietrza w mieście. Zwrócono uwagę na przegląd działań zapoczątkowanych między 2018 a 2023 rokiem, jak również przedstawiono plany mające na celu dalsze ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Na spotkaniach Wydział Klimatu i Środowiska przedstawił szereg istniejących inicjatyw skierowanych na poprawę jakości powietrza. Wśród nich wymieniono system ostrzegania o dniach o wysokim stężeniu szkodliwych substancji, program Kawka BiS, pilotażowy program ekodoradztwa oraz różnego rodzaju kampanie edukacyjne. Również podkreślono zaangażowanie Straży Miejskiej w monitorowanie procesów spalania niebezpiecznych substancji, a także stałe działania Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych zmierzające do eliminacji nieekologicznych pieców.

Kwestia lepszego poinformowania obywateli o niebezpieczeństwie nadchodzących dni smogowych była jednym z kluczowych tematów spotkań. Podniesiono również zagadnienie poszerzenia edukacji na temat działań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Wśród propozycji znalazło się zwiększenie liczby przystanków wyposażonych w tablice informacyjne o stanie powietrza oraz intensyfikacja działań kontrolnych.

Komisja Dialogu Obywatelskiego reprezentowana przez Wiesława Rygielskiego zgłosiła jednak krytykę dotyczącą obecnej komunikacji informacyjnej na temat smogu i niedostatecznej dostępności programu Kawka BiS dla wszystkich mieszkańców. Sporym polem dyskusji okazało się również skuteczność wprowadzania bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniach o wysokim stężeniu smogu, co skłoniło do rozważenia rewizji istniejącej uchwały w celu ułatwienia korzystania z publicznego transportu.