W Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu zrealizowano projekt małej retencji

Zamieniono teren, który wcześniej pokryty był jedynie ziemią, na nowoczesne boisko wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego nr 90 w Poznaniu. Na tym obszarze po intensywnych opadach deszczu regularnie gromadziła się woda, co powodowało trudności.

Utworzono boisko, które służyć będzie do gry nie tylko w piłkę nożną, ale również koszykówkę i siatkówkę. W ramach tego samego projektu powstały również zbiornik retencyjny oraz drenaż francuski. Ten ostatni jest systemem wykorzystującym rowy napełnione kruszywem i przykryte warstwą gruntu o wysokiej przepuszczalności.

Podlany za pomocą zebranej deszczówki teren otaczającej zieleni będzie dodatkowym atutem tej inwestycji. Całość przedsięwzięcia, będącego projektem pilotażowym, pochłonęła 400 tysięcy złotych.

Obecnie podobne plany realizacji małej retencji z boiskiem wielofunkcyjnym przygotowuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, znajdujący się przy ulicy Łozowej.