Program OK Poznań: promowanie gospodarki i pomoc dla przedsiębiorstw

Zapoczątkowany wiosną 2022 roku program OK Poznań, stworzony dla obywateli Poznania płacących w nim podatki, ma na celu promowanie lokalnej gospodarki poprzez oferowanie mieszkańcom miasta różnorakich rabatów na towary i usługi dostępne na terenie miasta. Jest to inicjatywa skierowana przede wszystkim do osób związanych z Poznaniem poprzez miejsce zamieszkania i rozliczenia podatkowe.

Radny Andrzej Rataj zwrócił się ostatnio do poznańskiego Urzędu Miasta z pytaniem o aktualny stan programu OK Poznań. Szczególnie interesowało go, ile firm i instytucji dołączyło do programu od momentu jego startu i jaka jest dynamika tego przyrostu. Czy liczba partnerów programu OK Poznań spełnia oczekiwania miasta zawarte w pierwotnym planie biznesowym – to były główne kwestie poruszone przez radnego w swoim zapytaniu.

W odpowiedzi na pytania radnego, Urząd Miasta Poznania poinformował, że według danych na pierwszą połowę stycznia bieżącego roku, w programie OK Poznań uczestniczy obecnie 77 instytucji i przedsiębiorstw. Przy uruchomieniu programu w kwietniu 2022 roku, liczba podmiotów zaangażowanych w tę inicjatywę wynosiła 55. Oznacza to, że w ciągu kilku miesięcy do programu dołączyło dodatkowo 22 nowe podmioty.